Goście

piątek, 23 maja 2014

Posyłam kwiaty

Adam Asnyk
Posyłam kwiaty - niech powiedzą one
To, czego usta nie mówią stęsknione!
Co w serca mego zostanie skrytości,
Wiecznym oddźwiękiem żalu i miłości.

Posyłam kwiaty - niech kielichy skłonią
I prószą srebrną rosą jak łezkami,
Może uleci z ich najczystszą wonią
Wyraz drżącymi szeptany ustami,
Może go one ze sobą uniosą

I rzucą razem z woniami i rosą.
Kolorowy sutasz tym razem w połączeniu z szydełkowym sznurem w kwiatki.